Zebranie Wiejskie
które podejmie decyzje co do przeznaczenia pieniedzy z funduszusoleckiego w roku 2010

Porzadek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej
3. Informacja o ustawie z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim i sposobie jej realizacji w gminie Piaseczno
4. Omówienie propozycji przedsięwzięć, które byłyby finansowane z funduszu sołeckiego
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku do funduszu sołeckiego
6. Zamknięcie zebrania

Zebranie odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Złotokłosie ul. 3 Maja 20 (przy strażnicy OSP) w następujących terminach:
1. 24 września 2009 godz. 17:45
2. 24 września 2009 godz. 18:15