Poniedziałek, 24 czerwiec 2024 r.
  
 
HISTORIA:
 

Herb
Opis historyczny
Ważne daty

Kościół
 
 

 
 
SZKOŁA:
 

Historia
Dyrektorzy

Zdjęcia
 
 

 
 
KOLEJ:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
NASZ ZŁOTOKŁOS:
 

Opis działalności
Prace dzieci

Kontakt ze Stowarzyszeniem
 
 

 
 
INSTYTUCJE:
 

Ośrodek zdrowia
Poczta Polska

Biblioteka
 
 

 
 
ARMIA KRAJOWA:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
KSIĘGA GOŚCI
 

Czytaj Wpisy

Dodaj wpis
 
 

 
Historia szkoły

        Szkoła na naszym terenie istnieje już od 1921 roku. Była to najpierw szkoła 4 - oddziałowa. Jej pierwszym nauczycielem a jednocześnie kierownikiem był p. H. Audycki. Początkowo mieściła się ona w wiejskiej chacie, w Szczakach. W 1924 roku chodziło do niej 68 dzieci. Do Złotoklosu przeniesiono ja w 1932 roku i liczyła wtedy 104 uczniów. Jej siedziba były wynajęte budynki. W 1934 roku rozpoczęto społecznie budowę nowej szkoły, ale w jej ukończeniu przeszkodziła wojna. Wybudowano tylko dwie izby i korytarz.

        W 1935 roku do Publicznej Szkoły w Zlotoklosie przyłączona została szkoła niższego stopnia z Runowa. Szkoła liczyła wtedy 212 uczniów. W roku, w którym wybuchła II wojna Światowa (1939), w budynku, w którym jest dzisiaj kotłownia, uczyło się aż 270 dzieci.

        W latach wojny, w związku z napływem ludności z Warszawy, szkoła liczyła średnio po 300 osób w każdym roczniku.

        Po wojnie, od 1948 roku, dzieci uczyły się już w dwóch budynkach oddalonych od siebie o 1 km drogi. Głównym stal się pałacyk należący do hrabiego Wojciecha Rostworowskiego. Warunki nauki były bardzo trudne, ponieważ budynki nie odpowiadały normom, dzieci było dużo, wielka uciążliwością była duża odległość miedzy budynkami szkolnymi.

        Przez cale lata trwały starania o budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia - powołany został Splecony Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został dyrektor szkoły Jacek Zachariasz.

        Nowy budynek Szkoły podstawowej został oddany do użytku 22 września 1992 roku. Jest w nim 12 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna z zapleczem, stołówka z zapleczem kuchennym, gabinet lekarski i stomatologiczny, pokój nauczycielski i szatnie.

        W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma systemu edukacji. Wprowadziła ona szereg zmian programowych i strukturalnych. Zamiast ośmioletniej szkoły podstawowej powstała sześcioletnia podstawówka oraz trzy letnie gimnazjum.

        W związku z reforma nastąpiła rozbudowa istniejącego budynku i gimnazjum umieszczono w odrębnej części. Została ona oddana do użytku 1 września 2001 roku.

        Gimnazjum posiada 7 izb lekcyjnych, pracownie komputerową, siłownię, pokój nauczycielski i szatnie.

Sale obu szkol są dobrze wyposażone i estetycznie urządzone, dużo jest pomocy dydaktycznych i sprzętu audio-wizualnego, bogaty jest księgo zbiór biblioteki szkolnej, jest w niej również medioteka.

        Oba budynki maja łączna powierzchnie 3630 metrów kwadratowych. Przy szkołach znajduje się zespół boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej.

        Trzeba jeszcze dodać, ze Zespół Szkol posiada własna, biologiczna oczyszczalnie ścieków, kotłownie gazowo-olejowa i jest zaopatrzona w wodę z wodociągu wiejskiego. Ogrodzony teren ma powierzchnie ok.4 ha.

 


 
 
GALERIA ZDJĘĆ:
 

Boze Cialo 2006

Zachody Słońca - NOWE

Przyroda

Kwiaty

Zima 2005

Zima
Wiosna
Lato

Jesień
 
 

 
 
STRAŻ:
 

Historia
Komendanci

Zdjęcia
 
 

 
 
AKTUALNOSCI:
 

Firmy i Usługi

Komunikacja
 
 

 
 
OGŁOSZENIA:
 

Sołeckie
Parafialne

Radnego
 
 

 
 
MAPA:
 

Plan Złotokłosu
Spis Ulic

Złotokłos-Polska
 
 

 
 
POCZTA:
 

Załóż konto

Zaloguj się
 
 

 
 
WEBMASTER:
 
O Mnie
Kontakt
 
 


Copyright © 2004-2006 by Jakub Słowik All rights reserved.